تعیین کارگروه های ۹ گانه همایش توسعه پایدار پارس جنوبی
تاريخ ارسال خبر : 30 ژوئن 2011 | ساعت 12:00 | کد خبر: 5502 | sv81 | چاپ این مطلب

پنجمین جلسه هماهنگی سومین همایش توسعه پایدار، یکپارچه . دانایی محور پارس جنوبی با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس برگزار شد .

به گزارش عسلویه نیوز  روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، کارگروههای ویژه سومین همایش توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور پارس جنوبی با انتخاب مدیران و کارشناسان  برگزیده در حوزه های علمی و اجرایی صنعت نفت تشکیل شد.

در پنجمین نشست هماهنگی این همایش که در شرکت نفت و گاز پارس برپا شد ، نه کارگروه ویژه به منظورانجام مطالعات بنیادین و استخراج چالشها و فرصتها ، شناخت موانع و نیزتولید راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی تعیین شد.

کارگروههای مدیریت فناوری نفت و گاز، مدیریت یکپارچه و راهبردی مخازن نفت و گاز، توانمند سازی و توسعه، مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی، نظام

جامع مدیریت، و مدیریت کیفیت و بهره وری، مستند سازی تجربیات و مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز توسعه پایدار و جامعه محلی از کارگروههای تعیین شده در پنجمین نشست هماهنگی شرکت نفت و گاز پارس بود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به نتایج موفق دو دوره  برگزاری این همایش در کشور، تولید برنامه جامع و نقشه راه علمی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی را یک ضرورت انکار ناپذیرعلمی، سازمانی و مدیریتی در مسیر دستیابی به خواسته های ملی در این حوزه برشمرد.

موسی سوری خواهان به کارگیری توان اندیشمندان و صاحبنظران علمی و اجرایی در کارگروههای انتخابی شد و عنوان کرد: “خروجی” همایش سوم بایدبه شناسایی و دسته بندی مهمترین چالشهای موجود در حوزه های بالادستی پارس جنوبی منجر شود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، نقد سازنده و علمی کارشناسان و نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی صنعت نفت را، پیش زمینه ای موثر در شناسایی خلا ها و تعیین راهکارهای برتر اجرایی در پارس جنوبی ذکر کرد و گفت: مدیریت سازمان

پارس جنوبی ازهمکاری تمامی مجامع دانشگاهی و مطالعاتی در این زمینه استقبال می کند.

گفتنی است که همایش های توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور پارس جنوبی با هدف حل مهمترین چالشهای موجود در برنامه توسعه میدان مشترک پارس جنوبی برگزار می شود.

کوتاه کردن مسیر دستیابی به توسعه و تسریع در برداشت  از منابع نفتی و گازی این میدان در اولویت نخست اجرایی این حوزه قرار دارد.

با انتخاب کارگروههای ۹ گانه این همایش، به زودی با هم اندیشی نخبگان علمی و اجرایی، تمام محورها و زیر محورهای مورد پیگیری هر یک از کارگروهها تعیین و کتابچه تببین مبانی نظری همایش تولید خواهد شد.

انتخاب دبیران علمی و اجرایی همایش سوم توسعه پایدار منطقه پارس جنوبی پس از بررسی های کارشناسی و ارزیابی گزینه های پیشنهادی، به منظورتعیین دقیق تر صلاحیت کاندیداها متناسب با اهداف همایش و نیز راهبرد توسعه این میدان در اسناد بالادستی کشوربه جلسه هماهنگی بعدی ، موکول شد


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ