موافقان و مخالفان جمع آوری ماهواره چه می گویند؟
تاريخ ارسال خبر : 11 جولای 2011 | ساعت 9:06 | کد خبر: 5556 | sv168 | چاپ این مطلب

عسلویه نیوز” در روزهای اخیر اجرای قانون برخورد با دارندگان تجهیزات دریافت از ماهواره به بحث روز افراد و خانواده ها تبدیل شده است. هر یک از دیدگاه خود آنرا مفید یا بی فایده می دانند.
برخی پا را فراتر گذشته جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره در اماکن مسکونی را نقض حقوق شهروندی و سلب آزادی و نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد و توهین به فهم و آگاهی مردم می دانند. در مقابل عده ای نیز دولت را بخاطر قصور و مسامحه دولت در اجرای وظایف قانونی که بر عهده داشته است نکوهش نموده و عقیده دارند دولت نباید اجازه می داد نقض قانون آنقدر شیوع پیدا می کرد که بی توجهی به آن به عرف تبدیل شود. آنها عقیده دارند این اقدام هر چند دیر هنگام ولی قابل دفاع و شایسته تقدیر است.
در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه گذرا به این موضوع از منظر حقوقی اشاره می شود.
در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع و تحمیل منویات و باورهای خود از اهمیت و قدرت فوق العاده ای برخوردارند. از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی تواند نسبت به نقش این پدیده بی تفاوت باشد و براحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی “امنیت برانداز” و “امنیت گستر” رسانه های ارتباط جمعی دارد.
رسانه های گروهی بویژه تلویزیون در شکل دهی به گرایشها و ارزشهای متداول در یک جامعه و تعلیم رفتارهای اجتماعی مطلوب و نامطلوب نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به این نقش افکار عمومی نگران جرم زا بدون رسانه های جمعی بیگانه که عموما از طریق دیش های ماهواره قابل دریافت هستند می باشند. و نمی توانند نسبت به نقش و کارکردهای آن و مجاری پیام رسانی بی تفاوت باشد.
مجموعه عوامل موثر بر تاثیر گذاری تصاویر بزهکاری و انحرافهای اخلاقی در رسانه ها برفرآیند جرم زایی و از هم گسیختگی خانواده و … قانونگذار ما را در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ به این نتیجه رسانه که برای جلوگیری از تبعات سوء پدیده ماهواره “قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره” را از تصویب بگذارند که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ از تصویب هیات وزیران گذشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم دولت را موظف نموده است همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد ۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . ۲- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. بنابراین قانون اساسی صراحتا دولت را به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی مکلف نموده است و منظور هم شرایط ایجابی و سلبی است یعنی از طریق ایجاد امکانات و شرایط لازم سالم محیط اخلاقی و هم مبارزه و مقابله با شرایط و فضای آلوده و غیر اخلاقی که به باورها و اعتقادات زیان می رساند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم محسوب می کند. بنابراین داشتن تجهیزات و وسایل دریافت از ماهواره به موجب قانون جرم شناخته شده است و در ماده ۹ همان قانون برای استفاده کنندگان ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک تا سه میلیون ریال لحاظ شده است.
با توجه به ماده ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تا با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج اقدام نماید.
در اینجا آنچه قابل ذکر است ضرورت یا عدم ضرورت تجدید نظر در این قانون مستلزم طی مراحل کارشناسی و قانونی است که می بایست در این باره بررسی و اظهار نمایند. اما آنچه مشهود است آثار زیانبار و غیرقابل انکار ماهواره و برخی برنامه های مبتذل آن بر سلامت روانی و اخلاقی افراد جامعه بویژه نسل جوان است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

مطلب دیگر این است حال که پس از ۱۶ سال مهجور بودن قانون و از طرفی حرکت صداو سیما از پخش آنالوگ به دیجیتال در پخش برنامه ها چندسالی است در دستور برنامه ریزان قرار گرفته و کیفیت دریافت تصاویر تلویزیونی از روش سنتی بسیار نامطلوب است. پیشنهاد می شود دولت تجهیزات دریافت دیجیتالی برنامه های تلویزیونی که اخیرا از تلویزیون تبلیغ می شود بطور رایگان در ازای تحویل داوطلبانه دیش های ماهواره قبلی به خانواده ها ارایه نماید. چرا که غالب استفاده کنندگان این تجهیزات را برای بهره مندی و استفاده از شبکه های داخلی استانی بکار گرفته اند.
و علاوه بر این کیفیت بخشی و تنوع بخشی برنامه های تلوزیونی مطابق ذوق و سلیقه بینندگان و غنا بخشیدن به برنامه های رسانه های ملی می تواند راهکار دیگر می باشد.
اما نکته مهم تر این است که بخاطر برداشتن ابرویی به چشمی آسیب نرسانیم. حفظ حرمت و آبرو و حریم خصوصی و حقوق شهروندی که مورد عنایت قانونگذار و شرع مبین اسلام است در اقداماتی که به منظور مبارزه و مقابله با دارندگان تجهیزات دریافت از ماهواره از سوی ماموران نیروی انتظامی صورت می گیرد نباید شکسته و مورد بی احترامی قرار گیرد.
ورود به منازل تابع الزامات خاص خود است و نباید به شیوه ای برخورد گردد که مردم در تقابل و عناد نسبت به مجریان قانون و دولت قرار گیرند بلکه همواره رعایت شأن و حرمت قانونی و اسلامی افراد باید سرلوحه عمل و کارها قرار گیرد. در این صورت است که مردم با آغوش باز به یاری مجریان قانون خواهند شتافت.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ