میزان یارانه نقدی بین ۲۴ تا ۴۴هزار تومان
تاريخ ارسال خبر : 21 سپتامبر 2010 | ساعت 10:11 | کد خبر: 1394 | sv133 | چاپ این مطلب

بررسی جدیدترین برآوردها نشان می دهد که میزان ماهیانه یارانه نقدی هر یک از اقشار آسیب پذیر حدود ۴۴ هزار تومان و سایر اقشار جامعه حدود ۲۴ هزارتومان خواهد بود.
براساس دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری یارانه نقدی از اول مهرماه امسال یعنی پنجشنبه هفته جاری به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
برآوردهای انجام شده نشان می دهد در مرحله اول به حدود ۶۱ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، ۵۰درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم (به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی) ۳۰درصد به تولیدکنندگان و ۲۰درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد.
بر همین اساس اگر ۵۰درصد اعتبار ۲۰ هزارمیلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم ۱۰هزار میلیارد تومان به دست می آید که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت.
حال اگر فرض را بر این بگیریم که حدود ۶۱ میلیون ایرانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، یارانه نقدی بگیرند، در این صورت هر ایرانی- در صورت توزیع برابر یارانه نقدی میان مردم-۱۶۳ هزار و ۹۳۴ تومان یارانه نقدی در سال آینده خواهد گرفت.
همچنین اگر رقم ۱۶۳هزار و ۹۳۴ تومان را بر ۶ ماه باقی مانده از سال تقسیم کنیم، رقم ۲۷هزار و۳۲۲ تومان حاصل می شود که سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در ماه- در صورت توزیع مساوی یارانه بین ایرانیان- خواهد بود.
با توجه به اظهارات شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه ۵/۱۰میلیون نفر قشر آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد، یارانه نقدی این قشر بیش از ۱۰درصد سایر اقشار جامعه خواهد بود.
حال سهم این ۵/۱۰میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر کل مشمولان دریافت یارانه در مرحله اول حدود ۱۷درصد می شود که با اضافه شدن ۱۰درصد دیگر، سهم ۲۷درصدی از رقم ۱۰هزار میلیارد تومان میزان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را مشخص می کند. بر همین اساس، احتمالا ۲۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی میان اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد.
بدین ترتیب رقم یارانه نقدی هر یک از اقشار آسیب پذیر سالیانه ۲۵۷ هزار و۱۴۲ تومان می شود. به عبارتی، اگر این رقم را بر ۶ ماه باقی مانده از سال تقسیم کنیم، رقم یارانه نقدی ماهانه هر یک از افراد این قشر جامعه حدود ۴۳هزارتومان می شود.
در عین حال، رقم یارانه نقدی ۵/۵۰ میلیون ایرانی دیگر نیز از رقم ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده تامین خواهد شد. سهم هر نفر از این رقم در شش ماه باقی مانده از سال ۱۴۴هزار و۵۵۴ تومان- یعنی ماهانه حدود ۲۴هزارتومان- خواهد بود.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: مبلغ یارانه نقدی تعیین شده است ولی فعلا اعلام نمی کنیم، ضمن اینکه ظاهرا قرار است رئیس جمهور به صورت رسمی مبلغ یارانه نقدی هر ایرانی را اعلام کند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ