سوراخ (گفت و شنود)
تاريخ ارسال خبر : 21 سپتامبر 2010 | ساعت 10:16 | کد خبر: 1398 | sv208 | چاپ این مطلب

گفت: یکی از سران فتنه به چند تن از مدعیان اصلاحات گفته است باید بررسی کنید که علت ریزش شدید هواداران چه بوده است؟!
گفتم: این که نیازی به بررسی ندارد. وقتی هواداران اولیه متوجه می شوند که سران فتنه به آنها دروغ می گویند و خودشان با عوامل نشان دار آمریکا و اسرائیل فالوده می خورند و دست به وطن فروشی می زنند و… به طور طبیعی از آنها دور می شوند.
گفت: زهرا رهنورد در همان جلسه گفته است؛ اساساً طرح این سؤال بی مورد است و یکی از اطرافیان نزدیک موسوی اعلام داشته که در این باره تحقیق کرده ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
گفتم: یارو یک قالب یخ را روی دست گرفته و با تعجب به آن نگاه می کرد، پرسیدند چرا به آن زل زده ای؟ یارو در جواب گفت؛ ببین! داره ازش آب میچکه، اما هرچی نگاه می کنم معلوم نیست کجاش سوراخه!

کیهان


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ