تظاهرات صدها هزار نفری مردم مصر در میدان‌التحریر
تاريخ ارسال خبر : 25 فوریه 2011 | ساعت 15:54 | کد خبر: 3382 | sv112 | چاپ این مطلب

مردم مصر امروز با نادیده گرفتن تهدیدات ارتش به میدان التحریر نماد تجمع مردمی آمدند و با به چالش کشیدن تهدیدات ارتش بر محاکمه مبارک و سقوط دولت فعلی وی تاکید کردند

به گزارش مانیتورینگ فارس، صدها هزار نفر از مردم در میدان التحریر با برگزاری تظاهرات خواستار پایان حکومت دولت احمد شفیق و سقوط رژیم حسنی مبارک شدند.

تظاهرکنندگان با اشاره به اینکه همچنان بر دستیابی بر خواسته های خود پافشاری می‌کنند، شعارهایی بر ضد حکومت مصر سر دادند.

این در شرایطی است که شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش مصر درباره بگزاری تظاهرات در قاهره هشدار داده است.

این در شراطی است که ارتش چندین تانک را در میدان التحریر مستقر کرده است و در خیابان های اطراف نیز مقررات مع آمد و شد برقرار کرده است.

مردم تاکید دارند که عناصر وابسته به حکومت باید کشور را ترک کنند و حسنی مبارک باید مجازات شود.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ