گاف در تهران ، حیرت در لبنان: وقتی توافقنامه محمدرضا رحیمی “کپی پیست” می شود!
تاريخ ارسال خبر : 2 می 2012 | ساعت 10:53 | کد خبر: 11913 | sv112 | چاپ این مطلب

متن پیش نویس ها همان متن هایی هستند که در سفر ۱۰ روز پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران به بغداد با مقامات عراقی به امضا رسید و به این ترتیب حالا به دست مقامات لبنانی رسیده است؛ جالب اینجاست که حتی کلمات عراق و بغداد (که در قرارداد با عراقی ها بوده) در پیش نویس ارائه شده به لبنانی ها وجود دارد!

استفاده از کپی توافقنامه های ایران با عراق در انعقاد قرارداد با مقامات لبنانی، باعث بحث و جدل هایی در کابینه این کشور شده است.
قرار است محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور در آینده نزدیک به لبنان برود. از همین رو ، مقامات ایرانی ، پیش نویس توافقنامه های دوطرف را به بیروت فرستاده اند اما گاف آنها توجه مقامات و رسانه های لبنانی را برانگیخته است.

به گزارش عصر ایران، روزنامه الحیات گزارش داده که متن پیش نویس توافقنامه های ارائه شده از سوی هیات ایرانی به مقامات لبنانی، همان متن های امضا شده با مقامات عراقی است.
جالب اینجاست که  حتی کلمات عراق و بغداد (که در قرارداد با عراقی ها بوده) در پیش نویس ارائه شده به لبنانی ها وجود دارد!

به گفته مقامات آگاه، متن پیش نویس ها همان متن هایی هستند که در سفر ۱۰ روز پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران به بغداد با مقامات عراقی به امضا رسید و به این ترتیب حالا به دست مقامات لبنانی رسیده است!

روزنامه النهار چاپ بیروت هم نوشت: کشف این موضوع که متن پیش نویس توافقنامه ارائه شده به مقامات لبنانی از طرف مقامات ایرانی عیناً همان متن توافقنامه های ایران و عراق است باعث ایجاد تعجب و بحث و جدل در کابینه لبنان شده است.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ