آنیلی تهدید شد
تاريخ ارسال خبر : 17 می 2012 | ساعت 21:24 | کد خبر: 13438 | sv95 | چاپ این مطلب

اینکه یوونتوس توسط گروهی اداره می شود که الویت های خود را اقتصادی قرار داده اند و در مقابل می خواهند از غرور ما هزینه کنند، قابل توجیه نیست در نتیجه ما هوادارها تصمیم گرفتیم از جایگاه کاپیتانمان دفاع کنیم .


الترا دراگی های یوونتوس در نامه ای به آنیلی خواستار تمدید قراداد الکس شدن.

نویسنده های این نامه تیفوسی های بیانکونری هستند ( اطمینان می دهیم کم نیستند) که از رفتار رئیس آندره آ آنیلی در مقابل کاپیتان ما دل پیرو ناخوشنود اند. هرچه باشد الساندرو دلپیرو در پیروزی ها و شکست های ۱۹ سال گذشته ی یووه سهیم بوده است و مستحق این رفتار نیست.

اینکه یوونتوس توسط گروهی اداره می شود که الویت های خود را اقتصادی قرار داده اند و در مقابل می خواهند از غرور ما هزینه کنند، قابل توجیه نیست در نتیجه ما هوادارها تصمیم گرفتیم از جایگاه کاپیتانمان دفاع کنیم. الساندرو دل پیرو شخصیت برجسته ای در یوونتوس و فوتبال جهان است و نشان داده است هنوز بازیکن مفیدی است.

رفتاری که رییس آندره آ آنیلی در پیش گرفته است بی احترامی به دوستاران و شخص خود او است.

ما تیفوسی های یوونتوس اعلام می کنیم اگر خواسته ها ما نادیده گرفته شود قدم های زیر را بر می داریم :

– تجمع در مقابل ساختمان مرکزی یوونتوس

– بایکوت و خودداری از رفتن به ورزشگاه و فروشگاه های یوونتوس

– تمدید نکردن بلیط های فصل برای فصل آینده (یکی از منابع اصلی درآمد از ورزشگاه)

– ادامه دادن نامه ها و جمع کردن امضا و ….

ما می خواهیم همه در زیر پرچم یوونتوس احترام ببیند و بگذاریم خود الکس، و نه کس دیگری در مورد آینده اش تصمیم بگیرد. دل پیرو بارها گفته است که می خواهد در یوونتوس بماند و اگر آقای آنیلی بخواهند حتی مجانی هم قرارداد امضا می کند.

ما این نامه را نوشتیم چون می خواستیم رسانه ها و روزنامه ها را دعوت به صحبت در مورد این مسئله کنیم. ما می خواهیم داستانی را ادامه بدهیم که نمی توان آن را یکطرفه به پایان رساند.

با تشکر که این نامه را خواندید، با امید بهترین ها برای باشگاه یوونتوس.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ