برنامه بازیهای دهمین دوره لیگ برتر ایران
تاريخ ارسال خبر : 8 جولای 2010 | ساعت 8:43 | کد خبر: 189 | sv92 | چاپ این مطلب

 

برنامه کامل دور رفت لیگ برتر به شرح زیر است:
(نام تیم‌های میزبان ابتدا آمده است)

هفته اول ۵ مرداد

فولاد خوزستان- استیل آذین
سایپا – صبا
پرسپولیس- تراکتورسازی
شهرداری تبریز – استقلال
راه‌آهن- سپاهان
ملوان- نفت تهران
شاهین بوشهر- X(نفت آبادان- داماش گیلان)
پاس همدان- مس کرمان
ذوب آهن اصفهان -پیکان

هفته دوم ۱۰ مرداد

استقلال- فولاد خوزستان
X (نفت آبادان- داماش گیلان)-سایپا
استیل‌آذین- پاس همدان
صبای قم- پرسپولیس
تراکتورسازی- راه‌آهن
نفت تهران- شهرداری تبریز
پیکان- شاهین بوشهر
مس- ذوب‌آهن
سپاهان- ملوان انزلی

هفته سوم ۱۵ مرداد

فولادخوزستان- سپاهان
پرسپولیس – سایپا
استیل‌آذین- نفت تهران
ذوب‌آهن- استقلال
راه‌آهن- X(نفت آبادان- داماش گیلان)
شاهین بوشهر- صبای قم
ملوان- مس کرمان
پاس همدان- پیکان
تراکتورسازی- شهرداری تبریز

هفته چهارم ۲۲ مرداد

نفت تهران- فولاد
سایپا- ذوب‌آهن
استیل‌آذین- استقلال
X(نفت آبادان- داماش گیلان)- پرسپولیس
صبای قم- راه‌آهن
سپاهان- شاهین بوشهر
مس کرمان- شهرداری تبریز
پیکان-ملوان انزلی
پاس همدان- تراکتورسازی

هفته پنجم ۲۶ مرداد

فولاد- صبای قم
ملوان- سایپا
استیل‌آذین- مس
راه‌آهن- پرسپولیس
استقلال- پیکان
پاس همدان- نفت
شاهین بوشهر- تراکتورسازی
ذوب‌آهن- سپاهان
شهرداری تبریز- X(نفت آبادان- داماش گیلان)

هفته ششم ۳۱ مرداد

مس کرمان- فولاد
سایپا- راه‌آهن
پیکان قزوین -استیل‌آذین
پرسپولیس- شاهین بوشهر
نفت تهران- استقلال
تراکتورسازی- ملوان
X (نفت آبادان- داماش گیلان)-ذوب‌آهن
صبای قم- شهرداری تبریز
سپاهان- پاس همدان

هفته هفتم ۵ شهریور

فولاد- پرسپولیس
پاس همدان- سایپا
استیل آذین- تراکتورسازی
استقلال- سپاهان
شاهین بوشهر- راه‌آهن
نفت تهران- مس کرمان
ملوان -X(نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز- پیکان قزوین
ذوب‌آهن- صبای قم

هفته هشتم ۱۹ شهریور

X(نفت آبادان- داماش گیلان)- فولاد خوزستان
سایپا- شاهین بوشهر
استیل آذین- صبای قم
پرسپولیس- پاس همدان
مس کرمان- استقلال
راه‌آهن- ملوان
پیکان قزوین- نفت تهران
تراکتورسازی- ذوب‌آهن
سپاهان – شهرداری تبریز

هفته نهم ۲۶ شهریور

فولاد- پیکان
سایپا- استقلال
استیل‌آذین- X(نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز- پرسپولیس
ذوب‌آهن- راه‌آهن
نفت- سپاهان
ملوان- شاهین
مس- تراکتورسازی
صبای قم- پاس

هفته دهم ۲۳ مهر

راه‌آهن- فولاد خوزستان
سایپا- شهرداری تبریز
سپاهان- استیل‌آذین
پرسپولیس – ملوان
صبای قم- استقلال
X (نفت آبادان- داماش گیلان)- پاس همدان
تراکتورسازی – نفت تهران
شاهین- ذوب‌آهن
پیکان- مس کرمان

هفته یازدهم ۳۰ مهر

فولاد خوزستان- تراکتورسازی
استیل‌آذین- سایپا
استقلال- پرسپولیس
راه‌آهن- شهرداری تبریز
نفت تهران- صبا
پاس همدان- شاهین
مس کرمان-(نفت آبادان- داماش گیلان)X
ملوان- ذوب‌آهن
پیکان – سپاهان

هفته دوازدهم ۴ آبان

سایپا- فولاد خوزستان
شاهین – استیل آذین
پرسپولیس- ذوب‌آهن
تراکتورسازی – استقلال
راه‌آهن – پاس
نفت- X(نفت آبادان- داماش گیلان)
سپاهان- مس
ملوان- شهرداری
صبا- پیکان

هفته سیزدهم ۹ آبان

فولاد- شاهین
نفت تهران- سایپا
استیل‌آذین – پرسپولیس
استقلال- راه‌آهن
مس کرمان- صبا
پاس همدان- ملوان
پیکان- X(نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز- ذوب‌آهن
سپاهان- تراکتورسازی

هفته چهاردهم ۱۴ آبان

فولاد- ملوان
سایپا- مس
راه‌آهن- استیل آذین
پرسپولیس- نفت تهران
X (نفت آبادان- داماش گیلان)- استقلال
شاهین بوشهر- شهرداری
تراکتورسازی- پیکان
ذوب‌آهن- پاس
صبای قم- سپاهان

هفته پانزدهم ۱۸ آبان

فولاد- ذوب‌آهن
پیکان- سایپا
استیل‌آذین- ملوان
مس کرمان- پرسپولیس
استقلال- شاهین بوشهر
راه‌آهن- نفت تهران
پیکان – سایپا
سپاهان-X(نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز- پاس

هفته شانزدهم ۷ آذر

پاس – فولاد
سایپا- تراکتورسازی
شهرداری تبریز – استیل‌آذین
پرسپولیس – سپاهان
ملوان- استقلال
راه‌آهن- پیکان
ذوب‌آهن- نفت
شاهین- مس
صبای قم-X(نفت آبادان- داماش گیلان)

هفته هفدهم ۱۲ آذر

فولاد- شهرداری تبریز
سپاهان -سایپا
استیل‌آذین – ذوب‌آهن
پیکان – پرسپولیس
استقلال- پاس
مس- راه‌آهن
نفت تهران- شاهین
صبای قم- ملوان
تراکتورسازی- X(نفت آبادان- داماش گیلان)

 


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ