با صدوراحکامی از سوی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، فرمانده و اعضای ستاد مدیریت بحران شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه منصوب شدند.
تاريخ ارسال خبر : 1 آگوست 2010 | ساعت 9:06 | کد خبر: 608 | sv76 | چاپ این مطلب

به گزارش عسلویه نیوز، در این احکام مهندس شریف زاده (مدیر عامل شرکت پتروشیمی مبین) بعنوان فرمانده اجرایی ستاد بحران، مهندس رستمی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری) بعناوان عضو و جانشین، مهندس وفا (مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس) بعنوان عضور وجانشین و مهندس سیف به عنوان عضو ستاد مدیریت بحران شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه پترس منصوب شدند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ