وعده‌های مسوولان نفتی در زمان حضور رهبر انقلاب در عسلویه هنوز محقق نشده است
تاريخ ارسال خبر : 15 مارس 2012 | ساعت 16:39 | کد خبر: 9000 | sv122 | چاپ این مطلب

عسلویه نیوز” رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی با ۲ بازدید ابتدای سال وآخرسال از صنعت نفت کشور نشان دادند این توسعه این صنعت حساس‌ترین نقطه دراقتصاد کشور محسوب می‌شود .با وجود تاکیدات ایشان بررسی وعده‌های مسوولاننفتی حکایتی دیگر دارد.

سال ۹۰ به نام جهاد اقتصادی نام گرفت و برهمین اساس نیز رهبر معظم انقلاباین سال را با بازدید از عسلویه آغاز کردند و درعین حال پایان سال را نیزبه بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت و توانایی‌های داخلی اختصاص دادند. رهبرمعظم انقلاب در بازدید دیروز خود از پژوهشگاه صنعت نفت به همین نکته اشارهفرمودند و تاکید کردند که اقدام ایشان در راستای تاکید بر این نکته بوده کهنفت در اقتصاد کشور تاثیر جدی دارد و باید نگاه مسوولان این صنعت به اینمقوله تغییر کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حالی سال ۹۰ رابا خاطره‌ای نفتی به پایان می‌رسانند که برخی وعده‌های مسوولان نفتی درزمان حضور ایشان در عسلویه محقق نشده است.

در سفر فروردین ماه رهبر معظمانقلاب به پارس جنوبی، مسوولان این منطقه در ارائه گزارش در مقابل ایشان برافتتاح فازهای ۱۵،۱۶ و ۱۷،۱۸ در سالجاری تاکید کردند.

مسوولان نفتی آنچنان وضعیت پارسجنوبی را رویایی جلوه دادند که امروز پس از گذشت یکسال هیچ یک از آن رویاهانه تنها به واقعیت نپیوسته بلکه به نظر می‌رسد در نیمه اول سال ۹۱ نیزمحقق نشود.

البته شاید بد نباشد به افتتاحچند مدرسه و یک کانون آموزشی به عنوان تحقق فرمایشات رهبری از سوی مسوولانتاکید کرد اما وعده های اساسی مسوولان نفتی برای شکوفایی پارس جنوبی محققنشده است.

چراکه مسوولان نفتی در گزارش خودبه رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند که ۴ فاز پارس جنوبی در سال جهاد اقتصادیبه بهره برداری خواهند رسید درحالیکه این فازها با پایان سال ۹۰ و براساسآمارهای شرکت نفت و گاز پارس بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی ندارند واحتمالا در نیمه اول سال آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

البته به گفته کارشناسان این نگاه همچنانخوشبینانه است و احتمال دارد این ۴ فاز تا پایان سال ۹۱ نیز روی افتتاح وبهره برداری نبینند. البته در خوشبینانه‌ترین حالت گفته می‌شود بخش خشکیاین فازها در نیمه اول سال آینده وارد مدار خواهند شد اما قطعا تکمیل بخشدریایی این فازها همچنان بلاتکلیف خواهد ماند.

دراین بین هنوز مشخص نیست مسوولان نفتی مادر ابتدای سال با چه استدلالی چنین وعده‌هایی را به مقام معظم رهبری دادهاند و در مقابل ایشان بر تلاش جهاد گونه خود اصرار کردند.

البته شایدبتوان آخرین اظهارنظر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در خصوص وضعیت پارسجنوبی را به نوعی مطرح کردن دلیلی برای این ناکامی‌ها دانست. موسی سوری دراظهارنظری در خصوص وضعیت این منطقه بر مداخله مسوولان عالی رتبه کشور بهصورت غیر مستقیم در منطقه و حمایت از پیمانکاران ناکارآمد تاکید کرد.

وی درعینحال خواستار این نکته شد که مقامات عالی رتبه کشور دست از حمایت پیمانکارانناکارآمد بردارند تا این پیمانکاران در هر تاخیر خود جریمه شوند تا بااعمال این مدیریت‌ها بتوان کار را با پیشرفت مناسبی پیش برد.

اگرچهمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از انتشار نام این مقامات عالی رتبه خودداریکرد اما به نظر می‌رسد این مقامات در نفت حضور ندارند.

از این موضوع اگر بگذریم تنها باید بر این نکته تاکید کنیم که سال جهاد اقتصادی در پارس جنوبی همانند ۴ سال گذشته سپری شد.

براساس فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی ،جهاد اقتصادى، صرفاً تلاش اقتصادى نیست. جهاد یک بارِ معنائى ویژه‌اى دارد. هر تلاشى را نمیشود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویاروئى با دشمن، مفروضاست. انسان یک تلاشى می‌کند، دشمنى در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. امایک وقت شما میخواهید یک تلاشى را انجام دهید، که بخصوص یک دشمنى سینه بهسینه‌ى شما ایستاده است؛ این میشود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد به شکلقتال باشد، ممکن است جهاد مالى باشد، ممکن است جهاد علمى باشد، ممکن استجهاد فنى باشد؛ همه‌ى اینها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیاتِ امروز ما براى «جهاد» معادلى پیدا کنیم، میشود«مبارزه». جهاد اقتصادى، یعنى مبارزه‌ى اقتصادى

البته در سفر پایان سال حضرت آیت اللهخامنه‌ای به پژوهشگاه صنعت نفت نیز از سوی وزیر نفت وعده‌هایی مطرح شد کهامیدواریم حداقل در سال آینده به این وعده‌ها عمل شود.

به گفته رستم قاسمی سال آینده علاوه برافزایش تولید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی با سرعتی بیش از گذشته تجهیزاتمورد نیاز این صنعت داخلی‌سازی خواهد شد.

دراین بین مقام معظم انقلاب علت بازدیدخود از این پژوهشگاه و درعین حال سفر ابتدای سال ۹۰ خود به پارس جنوبی رااینگونه تشریح کردند: پایان سال جهاد اقتصادی همانند آغاز آن، با حضور درمجموعه های مرتبط با صنعت نفت و گاز همراه شد و این، نشان دهنده «تأثیربسیار حساس و عمیق» و نقش آفرینی ممتاز این مجموعه در حرکت و جهش اقتصادیکشور است.

منبع: خبرآنلاین و نفت نا


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ