مفتی سعودی : کلیساها در کشورهای عربی را باید تخریب کرد
تاريخ ارسال خبر : 25 مارس 2012 | ساعت 18:18 | کد خبر: 9999 | sv112 | چاپ این مطلب

برخی از اسقف های مسیحی با مطرح کردن رابطه نزدیک این مفتی سعودی با پادشاه عربستان دولت ریاض را به باد انتقاد گرفته و اعلام کرده اند که روابط نزدیک شیخ عبدالعزیز آل شیخ با خاندان حاکم بر عربستان و شخص ملک عبدالله ( پادشاه عربستان) مسئولیت دولت عربستان را در این زمینه بیشتر کرده است.

شیخ عبدالعزیز آل شیخ یکی از مفتیان مشهور سعودی با صدور فتوای تخریب کلیساها در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اعتراض جوامع مسیحی را برانگیخت.

به گزارش عصر ایران فتوای این مفتی سعودی هفته گذشته و در پی استفتای یکی از نمایندگان پارلمان کویت در رابطه با نظر این مفتی سعودی درباره ممنوعیت ساخت کلیسا در کویت صادر شده است .

این مفتی سعودی در پاسخ به نامه این نماینده پارلمان کویت تاکید کرده است که نه تنها باید ساخت کلیسا ( در کشورهای حاشیه خلیج فارس) ممنوع شود بلکه کلیساهای موجود نیز باید تخریب شوند.
 
در پی صدور این فتوا برخی از اسقف های کاتولیک در کشورهای اروپایی با محکوم کردن آن ، این فتوا را ناقض حقوق میلیون ها کارگر خارجی ساکن در این کشورها دانستند.

گفتنی است عربستان سعودی تنها کشور حاشیه خلیج فارس است که در آن ساخت کلیسا ممنوع است و عبادت دسته جمعی مسیحیان حتی در خانه هایشان ممنوع می باشد .

 برخی از اسقف های مسیحی با مطرح کردن رابطه نزدیک این مفتی سعودی با پادشاه عربستان دولت ریاض را به باد انتقاد گرفته و اعلام کرده اند که روابط نزدیک شیخ عبدالعزیز آل شیخ با خاندان حاکم بر عربستان و شخص ملک عبدالله ( پادشاه عربستان) مسئولیت دولت عربستان را در این زمینه بیشتر کرده است.

تلاش این مفتی سعودی برای نهی کردن سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ساخت کلیسا در شرایطی صورت می گیرد که دولت ریاض همواره به عنوان یکی از  کشورهای نقض کننده آزادی ادیان از سوی مجامع جهانی مورد انتقاد قرار دارد ، با این حال روابط گرم خاندان سعودی با غرب ، هیچ گاه این فشارها را از سطح برخی سازمان های بین المللی کمتر موثر فراتر نبرده است .


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ