سه انتصاب جدید در شرکت نفت و گاز پارس
تاريخ ارسال خبر : 5 آوریل 2011 | ساعت 7:37 | کد خبر: 4091 | sv319 | چاپ این مطلب

به گزارش عسلویه نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس با حکم مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ، مهندس سپهر سپهری به عنوان سرپرست طرح توسعه فازهای ۱۸ و ۱۷ پارس جنوبی ، مهندس علی اکبر مشتاقی به عنوان سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ،مهندس علی رضا ارزنده به عنوان جانشین سرپرست طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی منصوب شد. متن این حکم ها به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس سپهر سپهری

 نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست طرح توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی منصوب می شوید.با توجه به اهمیت و نقش راهبردی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در زنجیره تامین انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز کشور در سال جهاد اقتصادی و تحقق اهداف تولیدی کشور، ضروری است با بسیج منابع انسانی شایسته و توانمند، مدیریت اثربخش امکانات و سرمایه­های سازمانی، توسعه مهارتهای کار تیمی، خلق سازمان دانش پایه و پروژه محور تمامی توان و مساعی خود را در راستای تعیین تکلیف نهایی و تسریع ویژه در اجرای پروژه­های طرح توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ در چارچوب برنامه زمانبندی، رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی و مدیریت علمی و ارزشی به کار گیرید.موفقیت جناب عالی را در به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص و پرورش شایستگی­های مدیریت پروژه و ارتقای میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و بومی سازی فناوریهای طرحهای نفت و گاز در راستای انجام بموقع و بهینه این ماموریت مهم از خداوند متعال طلب می نمایم.بدینوسیله از زحمات و تلاشهای جناب آقای مهندس قشقایی در دوره تصدی این مسئولیت تشکر می نماید .

مـوسی سـوری مدیر عـامل

باسمه تعالی 

 جناب آقای مهندس علی اکبر مشتاقی 

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منصوب می شوید. با توجه به اهمیت و نقش راهبردی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در زنجیره تامین انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز کشور در سال جهاد اقتصادی و تحقق اهداف تولیدی کشور، ضروری است با بسیج منابع انسانی شایسته و توانمند، مدیریت اثربخش امکانات و سرمایه­های سازمانی، توسعه مهارتهای کار تیمی، خلق سازمان دانش پایه و پروژه محور تمامی توان و مساعی خود را در راستای تعیین تکلیف نهایی و تسریع ویژه در اجرای پروژه­های طرح توسعه فاز ۱۱ در چارچوب برنامه زمانبندی، رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی و مدیریت علمی و ارزشی به کار گیرید.موفقیت جناب عالی را در به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص و پرورش شایستگی­های مدیریت پروژه و ارتقای میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و بومی سازی فناوریهای طرحهای نفت و گاز در راستای انجام بموقع و بهینه این ماموریت مهم از خداوند متعال طلب می نمایم.بدینوسیله از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر احمدی در دوره تصدی این مسئولیت تشکر می نماید .  

مـوسی سـوری مدیر عـامل

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس علی رضا ارزنده

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان جانشین طرح توسعه فاز ۱۳  منصوب می­شوید. با توجه به اهمیت و نقش راهبردی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در زنجیره تامین انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز کشور در سال جهاد اقتصادی و تحقق اهداف تولیدی کشور، ضروری است با بسیج منابع انسانی شایسته و توانمند، مدیریت اثربخش امکانات و سرمایه­های سازمانی، توسعه مهارتهای کار تیمی، خلق سازمان دانش پایه و پروژه محور تمامی توان و مساعی خود را در راستای تعیین تکلیف نهایی و تسریع ویژه در اجرای پروژه­های طرح توسعه فاز ۱۳ در چارچوب برنامه زمانبندی، رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی و مدیریت علمی و ارزشی به کار گیرید.موفقیت جناب عالی را در به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص و پرورش شایستگی­های مدیریت پروژه و ارتقای میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و بومی سازی فناوریهای طرحهای نفت و گاز در راستای انجام بموقع و بهینه این ماموریت مهم از خداوند متعال طلب می نمایم.بدینوسیله از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر ایزدجو در دوره تصدی این مسئولیت تشکر می نماید .  

مـوسی سـوری مدیر عـامل


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ