همایش تجلیل از دانشجویان شهر عسلویه به روایت تصویر
تاريخ ارسال خبر : 7 آوریل 2011 | ساعت 14:01 | کد خبر: 4124 | sv678 | چاپ این مطلب

دکتر قاسمی رئیس دانشگاه بهمراه مسئولین بخش در میان دانشجویان

تقدیر از نادری بخشدار عسلویه توسط نماینده دانشجویان

جمعی از دانشجویان شهر عسلویه

جمعی از دانشجویان خواهر شهر عسلویه

 

دانشجویان شهر عسلویه

علیزاده مشاور بخشدار و ابراهیمی معلم تمام دانشجویان در دوره ابتدایی

دست اندرکاران برگزاری همایش در کنار دانشجویان

دانشجویان دختر شهر عسلویه

شمسی رئیس مخابرات و دریانورد معاون رئیس بانک ملت از نیروهای بومی تحصیل کرده شهر عسلویه

نمایی از دانشجویان خواهر شهر عسلویه

دانشجویان شهر عسلویه

جمعی از مسئولین بخش عسلویه

تقدیر مسئولین بخش از دانشجویان

تقدیر مسئولین بخش از دانشجویان

تقدیر مسئولین بخش از دانشجویان

دانشجوی رشته پزشکی مامایی که توسط پدر خود مورد تقدیر قرار گرفت

تقدیر مسئولین بخش از دانشجویان  

تقدیر مسئولین بخش از دانشجویان

 

علیزاده رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه

عکس: m-jaberiنظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ