بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی در پتروشیمی مبین
تاريخ ارسال خبر : 26 آوریل 2011 | ساعت 8:07 | کد خبر: 4478 | sv54 | چاپ این مطلب

با مشارکت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین، بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال از اجرای نظام پیشنهادها در سال گذشته، در این شرکت صرفه جویی شد.

به گزارش عسلویه نیوز ،در سال همت مضاعف و کار مضاعف، بیش از یک هزار و ۴۵۰ پیشنهاد از سوی کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در بخش های مختلف عملیاتی ارائه شد که با اجرای برخی از این پیشنهادها بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد.

رکوردهای بدست آمده از مشارکت کارکنان این شرکت در سال گذشته، نشان دهنده ۲۵ درصد از نظر ارزش و به لحاظ مشارکت گروهی بیش از ۸۸ درصد است.

بیش از چهار هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال از ابتدای استقرار نظام پیشنهادها در شرکت پتروشیمی مبین صرفه جویی شده است.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ