عفاف وضرورت چادر درعصرما
تاريخ ارسال خبر : 6 جولای 2010 | ساعت 12:48 | کد خبر: 125 | sv100 | چاپ این مطلب

عفاف وضرورت چادر درعصرما

امروز دشمنان اسلام ازراههای مختلف می خواهند زشتی محرمات و معاصی ومنزلت حیا و عفت از بین ببرند. از همین رو به شیوه های مختلف در اذهان جوانان القا می کنند که ارزش شخصیت و تمدن در لباسهای آنچنانی است. در چنین موقعیتی باید زنان و دختران مسلمان هوشیار باشند و با پوشش مناسب و شایسته خویش پاسخ دندان شکنی به این خودخواهان بدهند و دیگران را نیز به پوشش برتر تشویق نمایند. ما باید نسبت به مسائلی که دشمن را به وحشت می اندازد حساس باشیم و بکوشیم تا آنها را تقویت کنیم و چادر یکی از آنهاست.

¨     نگه داشتن عفت

قرآن مجید به دین باوران دستور می دهد که چشمان خویش را بی پروا بر هر کس نگشایند.« به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد» زیرا چشم انسان،عرصه واردات دل و فکر او را فراهم می سازد. نگاه به نامحرم که زمینه فساد را فراهم می کند حرام شمرده شده است. انسانها را می توان از روی چشم های عفیف و غیر عفیف ، شناخت. چشمان عفیف ، ارزشمندند وچشم دریده ، ادب نگاه نمی دارد. انسان موفق بر هر آنچه می رسد بی پروا چشم نمی گشاید و نگاه خویش را محدود می سازد. اگر کسی عفت گناه نداشته باشد چه بسا که به بی عفتی در عرصه های دیگر دچار شود.این عفت خاص مردان نیست بلکه زن هم باید عفت را رعایت کند. گر چه بیماری چشم چرانی در مردان بیشتر شیوع دارد و مردان ، با چشمانشان به دام می افتند و زنان ، با گوشهایشان . عفت نگاه پرهیز از نگاه های آلوده است که نتیجه این پرهیز پاکی دل و اندیشه از واردات ناشایست است ولی عفت کلام پاک ساختن عرصه صادرات دل است. آنان که بی محابا از هر چه بخواهند سخن می گویند ، هر واژهای را بر زبان می آورند و در پردازش کلمات خویش ، محاسبه دقیقی ندارند ، نه ارزش خویش را حرمت می نهند و نه ارزش مخاطب را.

¨     حفظ حرمت و کرامت

زن در شرافت و حقوق و شخصیت انسانی با مردان برابر است. پس نباید به او همانند یک کالای تبلیغاتی برای جلب مشتری نگاه کرد. حجاب عاملی است که جلوی این نگاهها را می گیرد و همچنین مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می شود. اگر به دستاو.ردهای درخشان قوانین اسلام توجه نمی کنیم لا اقل از ضرر و زیان خانمانسوز بی بند و باری عبرت بگیریم. حجاب موجب جلوگیری از اشاعه فحشا و. منکرات در جامعه می شود. امیرالمونین علی (ع) می فرمایند: در آخرین که بدترین زمان هاست زنان بی حجاب و برهنه آشکار می شوند که با زینت و آرایش بیرون می آیند آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوی شهوت ها تمایل و شتاب دارند. حرام ها را حلال می کنند و سانجام در دوزخ گرفتار عذاب ابدی خواهند شد. زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است. حفظ پوشش ، احترام نهادن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاههای ناپاکاست. چنانچه زن حدود را رعایت نکند هر بیمار دلی در او طمع نموده و با نگاه آلوده اش حریم زن را می شکند. شخصیتی که باید سالم بوده و نسل سالم را تربیت نماید، تحت تاثیر دیده های آلوده به گناه به طرف شهوت سوق داده شده هویت خود را فراموش می کند و در چنگال بیمار دلان و هوس بازان گرفتار می شود ، چنان که از منش انسانیت سقوط کرده و به گرداب حیوانیت فرو می رود.

¨     حماسه فاطمی

حماسه فاطمی چنان در اوج بی مثالی است که پژواک روح بخش آن تا قیامت در گوش جان جهان طنین انداز خواهد ماند و اینک ضروری ترین عرصه ای که بایستی در آن به فاطمه زهرا (س) اقتدا کرد ، عرصه « ولایت مداری» و « امام محوری » است.این فاطمه بود که عاشقانه ترین پاسداشت را از حریم امامت روا داشت. این فاطمه بود که یگانه ترین اسوه دهی را در همرهی با ولایت ادا ساخت همو که پهلویش شکست و در خون نشست اما لحظه ای از یاری ولی لمر خویش پای ننشست. « آیت الله مصباح یزدی »

ای به خاک آرمیده افلاکی! شهادتت به حق شهادت می دهد و رفتنت رفته ها را به یاد می آورد خفتنت در خاک تیره خفتگان تیره روز را بیدار می کند. مزار نهانت پنهان ها را آشکار می کند گریه هایت از خنده های ناحق پرده بر می دارد ایام فاطمیه دلهای عاشق و بی قرار سرود غم می خواند و منظومه اندوه می سراید فاطمیه فصل و موسم تجدید داغهای علی (ع) است در سوگ زهرا (س) آسمان دل ما ابری و هوای چشمانمان بارانی است. شیعه امروز در فاطمیه ای به وسعت ایران سر بر شانه مظلومیت می گذارد و اشک می ریزد ایام فاطمیه فهرست غم سند مظلومیت و ادعا نامه شیعه است.

رضا اردوان


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ