نرخ‌های جدید ۳۳۹ مسیر پروازی داخلی
تاريخ ارسال خبر : 5 اکتبر 2010 | ساعت 20:20 | کد خبر: 1671 | sv77 | چاپ این مطلب

نرخ‌های‌ جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کشور با احتساب ۳۰ درصد افزایش ‌از ۱۵ مهر‌ماه دریافت خواهد شد که از بین ۳۳۹ مسیر داخلی پروازی، مسیر چابهار – ارومیه با یک‌میلیون و ۵۴۱ هزار ریال، گران‌قیمت‌ترین مسیر پروازی داخلی است.

به گزارش عسلویه نیوز به نقل از فارس ، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ جدید مصوب تمامی مسیرهای پروازی داخلی را با احتساب ۳۰ درصد افزایش در اختیار فارس قرار داد.

قیمت‌های جدید بلیت هواپیما از ۱۵ مهر‌ماه اجرایی خواهد شد.

بنابراین گزارش نرخ جدید ۳۳۹ مسیر پروازی داخلی به شرح زیر است:

آبادان ـ اردبیل ۸۲۲ هزار ریال
آبادان ـ بوشهر ۴۵۸ هزار ریال
آبادان ـ توحید ۵۵۷ هزار ریال
آبادان ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال
آبادان ـ سبزه‌وار ۹۷۰ هزار ریال
آبادان ـ سیری ۷۴۶ هزار ریال
آبادان ـ شهرکرد ۴۵۸هزار ریال
آبادان ـ قشم ۷۸۲ هزار ریال
آبادان ـ کیش ۶۸۴ هزار ریال
آبادان ـ گچساران ۴۵۸ هزار ریال
آبادان ـ لاوان ۶۳۸ هزار ریال
آبادان ـ ماهشهر ۴۵۸ هزار ریال
آبادان ـ یزد ۶۳۵ هزار ریال

اراک ـ بندرعباس ۹۲۴ هزار ریال
اراک ـ عسلویه ۸۱۶ هزار ریال

اردبیل ـ دزفول ۶۲۸ هزار ریال

ارومیه ـ قشم یک میلیون و ۳۲۶ هزار ریال

اصفهان ـ آبادان ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ ارومیه ۷۲۰ هزار ریال
اصفهان ـ اهواز ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ بحرگان ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ بم ۶۶۲ هزار ریال
اصفهان ـ بندرعباس ۶۹۲ هزار ریال
اصفهان ـ بندرلنگه ۶۵۷ هزار ریال
اصفهان ـ بوشهر ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ توحید ۵۱۰ هزار ریال
اصفهان ـ چابهار ۹۵۰هزار ریال
اصفهان ـ خارک ۴۷۴ هزار ریال
اصفهان ـ خرم‌آباد ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ رشت ۵۳۴ هزار ریال
اصفهان ـ زاهدان ۷۸۱ هزار ریال
اصفهان ـ ساری ۵۶۲ هزار ریال
اصفهان ـ سیری ۶۹۹ هزار ریال
اصفهان ـ شهرکرد ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ عسلویه ۵۸۵ هزار ریال
اصفهان ـ قشم ۷۴۷ هزار ریال
اصفهان ـ کرمان ۵۱۱ هزار ریال
اصفهان ـ کرمانشاه ۵۳۹ هزار ریال
اصفهان ـ کیش ۶۳۷ هزار ریال
اصفهان ـ لاوان ۵۹۱ هزار ریال
اصفهان ـ ماهشهر ۴۵۸ هزار ریال
اصفهان ـ یزد ۴۵۸ هزار ریال

اهواز ـ آبادان ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ امیدیه ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ بحرگان ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ بندرعباس ۷۵۶ هزار ریال
اهواز ـ بوشهر ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ توحید ۵۶۶ هزار ریال
اهواز ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ‌ رشت ۶۵۸ هزار ریال
اهواز ـ زاهدان یک میلیون و ۲۹۵ هزار ریال
اهواز ـ ساری ۶۸۴ هزار ریال
اهواز ـ سیری ۷۶۲ هزار ریال
اهواز ـ عسلویه ۶۴۹ هزار ریال
اهواز ـ قشم ۷۹۵ هزار ریال
اهواز ـ کرمانشاه ۶۴۵ هزار ریال
اهواز ـ کیش ۷۰۱ هزار ریال
اهواز ـ گچساران ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ لامرد ۶۱۰ هزار ریال
اهواز ـ لاوان ۶۵۴ هزار ریال
اهواز ـ ماهشهر ۴۵۸ هزار ریال
اهواز ـ مسجد سلیمان ۴۵۸ هزار ریال

ایرانشهر ـ سیرجان ۵۵۴ هزار ریال

ایلام ـ مشهد یک میلیون و ۱۹ هزار ریال

بندرعباس ـ آبادان ۷۴۰ هزار ریال
بندرعباس ـ ابوموسی ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ بم ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ بندرلنگه ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ بوشهر ۵۶۹ هزار ریال
بندرعباس ـ بیرجند ۶۴۸ هزار ریال
بندرعباس ـ جاسک ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ چابهار ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ رشت یک‌میلیون و ۴۱ هزار ریال
بندرعباس ـ زاهدان ۴۷۷ هزار ریال
بندرعباس ـ ساری یک میلیون و ۱۵۶ هزار ریال
بندرعباس ـ عسلویه ۴۶۶ هزار ریال
بندرعباس ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ کرمان ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ کرمانشاه یک میلیون و ۱۰۴ هزار ریال
بندرعباس ـ کیش ۴۵۸ هزار ریال
بندرعباس ـ گرگان یک میلیون و ۱۱۸ هزار ریال
بندرعباس ـ یزد ۵۲۳ هزار ریال

بندرلنگه ـ ابوموسی ۴۵۸ هزار ریال
بندرلنگه ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
بندرلنگه ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال
بندرلنگه ـ لامرد ۴۵۸ هزار ریال
بندرلنگه ـ لاوان ۴۵۸ هزار ریال

بوشهر ـ بندرلنگه ۵۳۳ هزار ریال
بوشهر ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال
بوشهر ـ سیری ۵۷۵ هزار ریال
بوشهر ـ عسلویه ۴۶۱ هزار ریال
بوشهر ـ قشم ۶۰۸ هزار ریال
بوشهر ـ کیش ۵۱۴ هزار ریال
بوشهر ـ لاوان ۴۶۷ هزار ریال
بوشهر ـ ماهشهر ۴۵۸ هزار ریال
بوشهر ـ یزد ۴۶۴ هزار ریال

بیرجند ـ بجنورد ۵۵۰ هزار ریال
بیرجند ـ طبس ۴۵۸ هزار ریال

تبریز ـ ارومیه ۴۵۸ هزار ریال
تبریز ـ اصفهان ۶۵۹ هزار ریال
تبریز ـ اهواز ۷۸۰ هزار ریال
تبریز ـ پارس‌آباد ۴۵۸ هزار
تبریز ـ بندرعباس یک میلیون و ۲۴۲ هزار ریال
تبریز ـ رشت ۴۵۸ هزار ریال
تبریز ـ زنجان ۴۵۸ هزار ریال
تبریز ـ عسلویه یک میلیون و ۶۹ هزار ریال
تبریز ـ قشم یک میلیون و ۲۹۷ هزار ریال
تبریز ـ کرمانشاه ۵۹۱ هزار ریال
تبریز ـ کیش یک میلیون و ۱۸۴ هزار ریال
تبریز ـ ماهشهر ۸۴۵ هزار ریال

تهران ـ آبادان ۵۸۷ هزار ریال
تهران ـ اراک ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ اردبیل ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ ارومیه ۵۳۸ هزار ریال
تهران ـ اصفهان ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ امیدیه ۵۷۰ هزار ریال
تهران ـ اهواز ۵۰۷ هزار ریال
تهران ـ ایرانشهر یک میلیون و ۸۶ هزار ریال
تهران ـ ایلام ۴۸۴ هزار ریال
تهران ـ بجنورد ۵۶۶ هزار ریال
تهران بحرگان ۶۸۸ هزار ریال
تهران ـ بم ۸۳۰ هزار ریال
تهران ـ بندرعباس ۹۴۹ هزار ریال
تهران ـ بندرلنگه ۹۱۵ هزار ریال
تهران ـ بوشهر ۶۹۰ هزار ریال
تهران ـ بیرجند ۷۰۶ هزار ریال
تهران ـ‌ پارس‌آباد ۵۴۳ هزار ریال
تهران ـ تبریز ۴۹۲ هزار ریال
تهران ـ توحید ۷۷۷ هزار ریال
تهران ـ جهرم ۷۳۳ هزار ریال
تهران ـ جیرفت ۸۴۲ هزار ریال
تهران ـ چابهار یک میلیون و ۱۳۴ هزار ریال
تهران ـ خارک ۷۳۱ هزار ریال
تهران ـ خوی ۵۸۷ هزار ریال
تهران ـ داراب ۷۸۶ هزار ریال
تهران ـ دزفول ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ رامسر ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ رشت ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ رفسنجان ۶۵۱ هزار ریال
تهران ـ زابل ۹۰۴ هزار ریال
تهران ـ زاهدان ۹۱۴ هزار ریال
تهران ـ زنجان ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ ساری ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ سبزه‌وار ۵۳۱ هزار ریال
تهران ـ سرخس ۷۴۹ هزار ریال
تهران ـ سنندج ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ سهند ۴۶۶ هزار ریال
تهران ـ سیرجان ۶۸۳ هزار ریال
تهران ـ سیری ۹۵۶ هزار ریال
تهران ـ شاهرود ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ شهرکرد ۴۶۶ هزار ریال
تهران ـ شیراز ۶۳۳ هزار ریال
تهران ـ طبس ۵۶۲ هزار ریال
تهران ـ عسلویه ۸۴۲ هزار ریال
تهران ـ فسا ۷۲۴ هزار ریال
تهران ـ قشم ۹۹۵ هزار ریال
تهران ـ کرمان ۶۹۸ هزار ریال
تهران ـ کرمانشاه ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ کیش ۸۹۵ هزار ریال
تهران ـ گچساران ۶۵۳ هزار ریال
تهران ـ گرگان ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ لار ۸۴۵ هزار ریال
تهران ـ لامرد ۸۰۳ هزار ریال
تهران ـ لاوان ۸۴۸ هزار ریال
تهران ـ ماهشهر ۵۷۱ هزار ریال
تهران ـ مسجد سلیمان ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ مشهد ۶۶۱ هزار ریال
تهران ـ نوشهر ۴۵۸ هزار ریال
تهران‌ ـ همدان ۴۵۸ هزار ریال
تهران ـ یاسوج ۵۴۸ هزار ریال
تهران ـ یزد ۴۸۲ هزار ریال

چابهار ـ ارومیه یک میلیون و ۵۴۱ هزار ریال
چابهار ـ ایرانشهر ۴۵۸ هزار ریال
چابهار ـ جاسک ۴۵۸ هزار ریال
چابهار ـ قشم ۴۹۰ هزار ریال

خرم‌آباد ـ تهران ۴۵۸ هزار ریال
خرم‌آباد ـ کیش ۸۷۳ هزار ریال

رشت ـ اردبیل ۴۵۸ هزار ریال
رشت ـ ارومیه ۴۵۸ هزار ریال
رشت ـ بوشهر ۸۲۸ هزار ریال
رشت ـ زاهدان یک میلیون و ۷۷ هزار ریال
رشت ـ عسلویه ۹۸۱ هزار ریال
رشت ـ قشم یک میلیون و ۱۱۵ هزار ریال
رشت ـ‌ کیش یک میلیون و ۴۱ هزار ریال

رفسنجان ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال
رفسنجان ـ کیش ۵۷۵ هزار ریال

زابل ـ بم ۶۵۶ هزار ریال

زاهدان ـ ایرانشهر ۴۵۸ هزار ریال
زاهدان ـ چابهار ۴۵۸ هزار ریال
زاهدان ـ زابل ۴۵۸ هزار ریال
زاهدان ـ قشم ۵۳۵ هزار ریال
زاهدان ـ کرمان ۴۵۸ هزار ریال
زاهدان ـ کرمانشاه یک میلیون و ۱۹۳ هزار ریال
زاهدان ـ کیش ۶۶۸ هزار ریال
زاهدان ـ گرگان یک‌میلیون و ۲۳ هزار ریال

ساری ـ زابل یک میلیون و ۱۵ هزار ریال
ساری ـ شیراز ۸۵۵ هزار ریال

سراوان ـ زاهدان ۴۵۸ هزار ریال

سیری ـ خارک ۶۱۶ هزار ریال

شیراز ـ آبادان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ اصفهان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ اهواز ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ بحرگان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ بندرعباس ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ بندرلنگه ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ بوشهر ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ تبریز ۹۱۶ هزار ریال
شیراز ـ توحید ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ جهرم ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ چابهار ۷۵۲ هزار ریال
شیراز ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ رامسر ۷۳۸ هزار ریال
شیراز ـ رشت ۷۸۳ هزار ریال
شیراز ـ زاهدان ۶۹۰ هزار ریال
شیراز ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ عسلویه ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ فسا ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ قشم ۴۸۱ هزار ریال
شیراز ـ کرمان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ کرمانشاه ۷۸۷ هزار ریال
شیراز ـ کیش ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ گچساران ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ لار ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ لامرد ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ لاوان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ ماهشهر ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ مسجد سلیمان ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ مشهد ۸۲۵ هزار ریال
شیراز ـ یاسوج ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ یزد ۴۵۸ هزار ریال
شیراز ـ ارومیه ۹۶۳ هزار ریال
شیراز ـ رشت ۷۸۳ هزار ریال

عسلویه ـ خارک ۵۰۳ هزار ریال
عسلویه ـ ماهشهر ۵۸۳ هزار ریال

قشم ـ ابوموسی ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ توحید ۴۸۶ هزار ریال
قشم ـ جاسک ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ جهرم ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ جیرفت ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ سیرجان ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
قشم ـ مسجد سلیمان ۷۱۳ هزار ریال

کرمان ـ ایرانشهر ۵۱۰ هزار ریال
کرمان ـ بم ۴۵۸ هزار ریال
کرمان ـ بوشهر ۵۴۸ هزار ریال
کرمان ـ بیرجند ۴۵۸ هزار ریال
کرمان ـ جیرفت ۴۵۸ هزار ریال
کرمان ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال
کرمان ـ کیش ۵۵۲ هزار ریال

کرمانشاه ـ اردبیل ۵۸۳ هزار ریال
کرمانشاه ـ ارومیه ۶۳۴ هزار ریال
کرمانشاه ـ بوشهر ۸۴۴ هزار ریال
کرمانشاه ـ رشت ۴۷۹ هزار ریال
کرمنشاه ـ ساری ۵۹۶ هزار ریال
کرمانشاه ـ قشم یک میلیون و ۱۵۹ هزار ریال
کرمانشاه ـ کرمان ۹۲۴ هزار ریال
کرمانشاه ـ کیش ۹۸۹ هزار ریال
کرمانشاه ـ یزد ۷۱۰ هزار ریال

کیش ـ ابوموسی ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ اراک ۹۱۲ هزار ریال
کیش ـ ارومیه یک میلیون و ۲۳۱ هزار ریال
کیش ـ بم ۵۴۲ هزار ریال
کیش ـ بندرلنگه ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ توحید ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ جاسک ۴۸۵ هزار ریال
کیش ـ جهرم ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ جیرفت ۵۰۰ هزار ریال
کیش ـ چابهار ۶۱۸ هزار ریال
کیش ـ خارک ۵۶۰ هزار ریال
کیش ـ ساری یک میلیون و ۷۴ هزار ریال
کیش ـ سیرجان ۵۱۲ هزار ریال
کیش ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ عسلویه ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ لار ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ لامرد ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ لاوان ۴۵۸ هزار ریال
کیش ـ‌ ماهشهر ۶۳۵ هزار ریال
کیش ـ یاسوج ۵۰۹ هزار ریال
کیش ـ زنجان یک میلیون و ۶۷ هزار ریال

گچساران ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال
گچساران ـ مسجد سلیمان ۴۵۸ هزار ریال

گرگان ـ زاهدان یک میلیون و ۱۶ هزار ریال
گرگان ـ کرمانشاه ۶۸۰ هزار ریال
گرگان ـ کیش یک میلیون و ۲۴۸ هزار ریال

لار ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال

لامرد ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
لامرد ـ لاوان ۴۵۸ هزار ریال

لاوان ـ خارک ۵۰۸ هزار ریال
لاوان ـ سیری ۴۵۸ هزار ریال
لاوان ـ قشم ۴۵۸ هزار ریال

ماهشهر ـ خارک ۴۵۸ هزار ریال

مشهد ـ آبادان یک میلیون و ۳۵ هزار ریال
مشهد ـ اراک ۸۱۸ هزار ریال
مشهد ـ اردبیل ۸۶۳ هزار ریال
مشهد ـ ارومیه یک میلیون و ۵۳ هزار ریال
مشهد ـ اصفهان ـ‌ ۷۲۷ هزار ریال
مشهد ـ اهواز ۹۵۳ هزار ریال
مشهد ـ‌ ایرانشهر ۸۳۸ هزار ریال
مشهد ـ بجنورد ۴۵۸ هزار ریال
مشهد ـ بندر امام خمینی(ره) یک میلیون و ۱۹ هزار ریال
مشهد ـ بندرعباس ۸۹۷ هزار ریال
مشهد ـ بندرلنگه یک میلیون و ۲۸ هزار ریال
مشهد ـ بوشهر ۹۵۵ هزار ریال
مشهد ـ بیرجند ۴۵۸ هزار ریال
مشهد ـ تبریز ۹۷۴ هزار ریال
مشهد ـ چابهار ۹۷۷ هزار ریال
مشهد ـ خارک ۹۹۲هزار ریال
مشهد ـ خرم‌آباد ۹۴۴ هزار ریال
مشهد ـ دزفول ۹۷۳ هزار ریال
مشهد ـ رشت ۷۵۹ هزار ریال
مشهد ـ رفسنجان ۷۳۳ هزار ریال
مشهد ـ زابل ۶۱۳ هزار ریال
مشهد ـ زاهدان ۶۶۷ هزار ریال
مشهد ـ زنجان ۸۳۵ هزار ریال
مشهد ـ ساری ۵۲۷ هزار ریال
مشهد ـ سرخس ۴۵۸ هزار ریال
مشهد ـ سنندج ۹۵۴ هزار ریال
مشهد ـ سیرجان ۷۷۷ هزار ریال
مشهد ـ شاهرود ۴۵۸ هزار ریال
مشهد ـ شهرکرد ۸۰۵ هزار ریال
مشهد ـ طبس ۴۵۸ هزار ریال
مشهد ـ عسلویه یک میلیون و ۳۴ هزار ریال
مشهد ـ قشم ۹۵۳ هزار ریال
مشهد ـ کرمان ۶۶۲ هزار ریال
مشهد ـ کرمانشاه ۹۵۲ هزار ریال
مشهد ـ کیش یک میلیون و ۸۹ هزار ریال
مشهد ـ گرگان ۴۹۶ هزار ریال
مشهد ـ لامرد ۹۹۵ هزار ریال
مشهد ـ ماهشهر یک میلیون و ۱۹ هزار ریال
مشهد ـ نوشهر ۶۳۰ هزار ریال
مشهد ـ همدان ۸۵۵ هزار ریال
مشهد ـ یزد ۶۱۳ هزار ریال

یاسوج ـ بحرگان ۴۵۸ هزار ریال

یزد ـ ارومیه ۸۹۲ هزار ریال
یزد ـ زاهدان ۶۱۰ هزار ریال
یزد ـ قشم ۵۷۷ هزار ریال
یزد ـ‌ کرمان ۴۵۸ هزار ریال
یزد ـ کیش ۶۰۰ هزار ریال


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ