آرا هیئت داوران همایش تئاتر نگین خلیج فارس اعلام شد
تاريخ ارسال خبر : 14 اکتبر 2010 | ساعت 8:55 | کد خبر: 1783 | sv80 | چاپ این مطلب

هیئت داوران همایش تئاتر نگین خلیج فارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از طرف این سازمان و به پاس حضور گروه های شرکت کننده، به هر گروه نمایش لوح یادمان و مبلغ شش میلیون ریال وجه نقد به عنوان کمک هزینه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس متن آرا هیئت داوران همایش تئاتر نگین خلیج فارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به شرح زیر است:

بنام خالق زیبایی

آراء هئیت داوران
همایش تئاتر نگین خلیج فارس(مهرماه ۸۹ – عسلویه)

هیئت داوران ، نخست از طرف سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس و بپاس حضور گروههای شرکت کننده ، به هر گروه نمایش لوح یادمان و مبلغ شش میلیون ریال وجه نقد به عنوان کمک هزینه اهداء می کند؛ لذا بدین منظور از کارگردان یا نماینده گروه جهت دریافت لوح ها ی یادمان و هدایا دعوت بعمل می آورد.

۱- گروه نمایشی ((پرسه های موازی )) به کارگردانی عبدالزهرا محمودی ۲- گروه نمایشی (( تراژدی مکلت)) به کارگردانی محمدرضا ابراهیمی ۳- گروه نمایشی (( ناگهان شبی امرو …) به کارگردانی سعید بهمرد ۴- گروه نمایشی (( قربت غریب )) به کارگردانی سیدعلیرضا موسوی ۵- گروه نمایشی (( ملاقات رودر رو با …)) به کارگردانی میثم گزی ۶- گروه نمایشی (( ژاندارک در آتش )) به کارگردانی مهسا گنجی ۷- گروه نمایشی (( کور و افلیج )) به کارگردانی روح الله خدامی ۸- گروه نمایشی (( چترتو بازکن ماندلا داره از آسمون زالو میباره )) به کارگردانی ابوذر مختارزاده طراحی بروشور
هیئت داوران جایزه این بخش را شامل لوح تقدیر و وجه نقد به طراح بروشور نمایش ((تراژدی مکلت )) آقای رضا خیراندیش اهداء می نماید.
گریم
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه طراح گریم نمایش (( تراژدی مکلت )) خانم هدی ادیبی اهدا می نماید.
موسیقی
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه موسیقی  نمایش (( ملاقات رودر رو با … )) به آقای بیژن عبدالشیخی  اهدا می نماید.

طراحی لباس
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه طراح لباس نمایش (( تراژدی مکلت )) خانم مریم محمودی اهدا می نماید.
طراحی نور
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه طراح نور نمایش (( چترتو بازکن ماندلا  )) آقای علی دیری اهدا می نماید.
طراحی صحنه
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه طراح صحنه  نمایش (( ژاندارک در آتش )) خانم مریم رستمی اهدا می نماید.
دکور
هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقدبه طراح دکور ،  نمایش (( قربت غریب )) آقای جلال کامل اهدا می نماید.
بازیگری زن
هیئت داوران در این بخش بدون در نظر گرفتن هیچ اولویتی ۷ بازیگر را شایسته و دریافت جایزه می داند.لذا لوح تقدیر و وجه نقد خود را بدین شرح اهداء می نماید.

۱- بازیگر نمایش (( ملاقات رو در رو با … )) سرکار خانم ماندانا احمدی شکری فرد ۲- بازیکر نمایش (( ناگهان شبی امرو… )) سرکار خانم نیلوفر داودی ۳- بازیگر نمایش (( پرسه های موازی )) و (( تراژدی مکلت )) خانم فاطمه شعرانی ۴- بازیگر نمایش (( قربت غریب )) خانم خیزران خلیلی ۵- بازیگر نمایش ((ژاندارک در آتش )) خانم مهسا گنجی ۶- بازیگر نمایش ((چترتو بازکن ماندلا )) خانم مریم سالمی ۷- بازیگر نمایش (( چترتو بازکن ماندلا )) خانم مژده جهانگیری

بازیگری مرد
هیئت داوران در این بخش بدون در نظر گرفتن هیچ اولویتی ۹ بازیگر را شایسته دریافت جایزه می داند ، لذا لوح تقدیر و وجه نقد خود را بدین شرح اهداء می نماید:

۱- بازیگر نمایش ((ملاقات رو در رو با …)) آقای احمد قربانی ۲- بازیگر نمایش ((ناگهان شبی امرو …)) آقای جهانگیر اژدری ۳- بازیگر نمایش (( پرسه های موازی )) آقای محمد انداوه ۴- بازیگر نمایش (( تراژدی مکلت )) آقای میثم عابدی ۵- بازیگر نمایش ((تراژدی مکلت )) آقای حسن قانون ۶- بازیگر نمایش ((تراژدی مکلت )) آقای ابراهیم راستی ۷- بازیگر نمایش (( کور و افلیج )) آقای سجاد شوشتری ۸- بازیگر نمایش ((چترتو بازکن ماندلا )) آقای غلامرضا درویشی ۹- بازیگر نمایش (( چترتو بازکن ماندلا)) آقای قحطبه فخرایی نویسندگی (متن )
رتبه سوم : هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقد به نویسنده نمایش ((ناگهانی شبی امرو )) آقای حسین زارعی اهداء می نماید.
رتبه دوم : هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقد به نویسنده نمایش ((ملاقات رو در رو با … )) آقای جواد صداقت  اهداء می نماید.
رتبه اول : هیئت داوران جایزه خود را شامل تندیس همایش،  لوح تقدیر و وجه نقد به نویسنده نمایش ((چترتو بازکن ماندلا )) آقای ابوذر مختارزاده اهداء می نماید.

کارگردانی
رتبه سوم : هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقد به طور مشترک به :کارگردان نمایش ((تراژدی مکلت ) آقای محمد رضا ابراهیمی و کارگردان نمایش (( ناگهان شبی امرو )) آقای سعید بهمرد اهداء می نماید.
رتبه دوم  : هیئت داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و وجه نقد به طور مشترک به کارگردان نمایش ((چترتو بازکن ماندلا  ) آقای ابوذر مختارزاده اهداء می نماید.
رتبه اول : هیئت داوران جایزه خود را شامل تندیس ،  لوح تقدیر و وجه نقد به کارگردان نمایش ((ملاقات رو در رو با .. )) آقای میثم گزی  اهداء می نماید.

هیئت داوارن همایش تئاتر نگین خلیج فارس(مهرماه ۸۹ – عسلویه)
علی قربانی          رضا بهار لو             علی غلامی


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ