به مناقصه گذاشتن چمن زمینهای ورزشی عسلویه و نخل تقی
تاريخ ارسال خبر : 10 فوریه 2012 | ساعت 0:01 | کد خبر: 7815 | sv129 | چاپ این مطلب

« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای»
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد تهیه ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمینهای فوتبال عسلویه و نخل تقی بوشهر را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.

موضوع: تهیه ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمینهای فوتبال عسلویه و نخل تقی بوشهر
 کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 مبلغ برآورد: ۵،۶۸۱،۴۰۰،۰۰۰ریال
محل اجرای کار: استان بوشهر – شهرستان های عسلویه ، نخل تقی
مدت پیمان: ۲ (دو ) ماه شمسی
مشاور: معاونت فنی و مهندسی
رتبه بندی شرکت در مناقصه: داشتن نمایندگی یا لیسانس از شرکتهای تولید کننده، سابقه انجام ، داشتن مصالح ،امکانات ،ماشین آلات ومشخصات نیروهای متخصص مورد نیاز مجرب و همچنین داشتن بیمه و گارانتی محصول به مدت ۵ سال ، ارائه خدمات پس از فروش و ارائه نمونه شاهد
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی: رجوع به توضیحات
تاریخ عودت اسناد ارزیابی: رجوع به توضیحات
زمان بازگشائی پاکات: رجوع به توضیحات
محل دریافت و عودت اسناد ارزیابی: رجوع به توضیحات
توضیحات:

تاریخ درج در سایت: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای»
نخل تقی نیوز : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد تهیه ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمینهای فوتبال عسلویه و نخل تقی بوشهر را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
۱- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، بلوار میرداماد ، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری ، جنب میدان کاظمی ، مجموعه ورزشی شهید کشوری طبقه چهارم تلفن: ۲۲۹۰۲۵۲۱
۲- نوع، کمیت و کیفیت کالا: تهیه ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمینهای فوتبال عسلویه و نخل تقی بوشهر که هر زمین ۸۳۵۵ متر مربع
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰ریال ( دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال) به صورت یکی از موارد ذیل : الف– ضمانتنامه بانکی ./ب- ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ./ج – وجه نقد واریز به شماره حساب ۷۹/ ۱۴۳۲۱ نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور .
۴-برآورد هزینه اجرای کار (ریال) : ۵،۶۸۱،۴۰۰،۰۰۰ریال
۵-مدت و محل اجرا:۲ (دو ) ماه شمسی ، استان بوشهر – شهرستان های عسلویه ، نخل تقی
۶-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰ ) از تاریخ ۱۷ /۱۱/۹۰ لغایت ۱۹ /۱۱/۹۰
۷-آدرس دریافت اسناد: معاونت فنی و مهندسی ، واحد امور قراردادها شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران- میدان مادر (محسنی) – خیابان شاه نظری – نبش میدان کاظمی – مجموعه ورزشی شهید کشوری – طبقه چهارم – واحد امورقراردادها مراجعه نمائید . تلفن : ۲۲۹۰۲۵۲۱
۸-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه : داشتن نمایندگی یا لیسانس از شرکتهای تولید کننده، سابقه انجام ، داشتن مصالح ،امکانات ،ماشین آلات ومشخصات نیروهای متخصص مورد نیاز مجرب و همچنین داشتن بیمه و گارانتی محصول به مدت ۵ سال ، ارائه خدمات پس از فروش و ارائه نمونه شاهد
۹-آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها :تهران ـ خیابان ولیعصر – ابتدای اتوبان نیایش – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه، می باشد و رسید اسناد را دریافت نمائید.
۱۰-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها : ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه ۰۱/۱۲/۹۰ می باشد.
۱۱-زمان بازگشایی پاکات : پیشنهاد های واصله در ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخه۰۲/۱۲/۹۰ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود ، پس از بازگشایی پاکت های (الف و ب) و بررسی مدارک ذکر شده در بند ۸ ، پاکات الف و ب در تاریخ بازگشایی پاکات باز و مراتب جهت ارزیابی فنی و بررسی به کمیسیون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد و حداکثر تا مدت ۱۵ روز پس از بازگشایی پاکات بر اساس صورتجلسه کمیسیون فنی و بازرگانی زمان بازگشایی پاکات (ج) کتباً به پیشنهاد دهندگان اعلام می گردد. به پیشنهاد های فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پیشنهادهاتی که بعد از موعد مقرر در بند ۱۰ آ گهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

عیسلویه نیوز: امیدواریم بعد از کش و قوصهای فراوان این بار وعده مسئولین عملی شود و شاهد رفع نگرانی های ورزشکاران منطقه باشیم.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ