ایران بر فراز قله اورست هتل می سازد
تاريخ ارسال خبر : 22 فوریه 2012 | ساعت 21:56 | کد خبر: 8201 | sv106 | چاپ این مطلب

ایران بر قله اورست( در ارتفاع ۸۸۴۸ متر) هتل هفت ستاره می سازد . شنیدن این خبر هر ایرانی را خوشحال می کند و شاید برایش سبب افتخار شود ولی این خبر خیلی بیشتر از ارسال ماهواره به فضا نیست حتی قابل مقایسه هم نیست .ایران نه در اورست هتل و رستوران می سازد نه در کف اقیانوس اطلس تونلی برای قطار؛ بلکه این روز ها آسمان خدا میزبان خود نمایی ماهواه های ایرانی شده است . صنایع هوا فضا و علم ارسال ماهواره به جو زمین ،تلاشی بسیار وافر را می طلبد؛ موهبتی که هرکشوری قادر به خلق آن نیست .

آلمان صنعتی خودمان وقتی به علم ارسال ماهواره دست یافت در آن روز جشن ملی گرفتند و همه مردم از شادی به خیابان ها ریختند. ولی ما خود را چنان اسیر رسانه های بیگانه کرده ایم که افتخارات بزرگ خود را کوچک و کارهای کوچک اجنبی را بزرگ می پنداریم . ماهواره بر سفیر امید، ماهواه امید و اینک ماهواره نوید علم و صنعت، نوید بخش روزهای طلایی صنعت فضانوردی ما خواهد بود ولی در اوج این افتخار یک افسوس بزرگ باید خورد و بر جای خویش جلوس کرد .

ماهواره نوید علم و صنعت – ماهواره نوید -ماهواره امید – کاوشگر -ماهواره طلوع – ماهواره بر سفیر امید – العلم سلطان – ضامن اقتدار – ماهواره بر – قله اورست – مدار زمین – صنعت فضانوردی- پیشرفت – هوا و فضا – فضانورد – سازمان فضایی – علم در ثریا – صنایع هوا فضا – آنلاین دیدن ماهواره نوید -عکس ماهواره نوید

ما اولین کشور مسلمان هستیم که به این صنعت به شکل حرفه ای پانهاده ایم و فراتر از آزمایشگاه ماهواره ارسال کرده ایم ما اولین در خاورمیانه هستیم و بعد از روسیه و چین و قزاقستان چهارمین کشور در آسیا خواهیم بود که ماهواره به فضا ارسال می کنیم ولی افسوس که حس خود باوری در میان مردم ما کم رنگ شده است . وقتی خبر به این بزرگی را به گوششان می رسانیم می گویند باز بز و میمون و جک و جانور فرستاده ایم آسمان ؟! چرا قدر این رشد عظیم را نمی دانیم ؟ چرا این گوهر خود باوری را در خود به امانت نگذاشته ایم که در ده سال دیگر انسان به فضا می فرستیم و تنها در سال ۱۴۱۰ ایرانی مسلمان بر خاک کرات دیگر سجده شکر خواهد کرد این یعنی تنفس عزتی بزرگ در ریه های یک ایرانی .

ایرانی علم را از گردن ثریا به دوش خود کشیده و امروز گوی سبقت در دستان ایرانی مسلمان است . بهتر است به جای شنیدن اراجیف غربی ها که از آتش حسادت گر گرفته اند برخیزیم و پنجره عقل خود را به روی آسمان حقیقت بگشایم و ببنیم علم ایرانی را که در آسمان به دور زمین گردش می کند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ