کار فتح‌الله‌زاده به دور دوم کشیده شد
تاريخ ارسال خبر : 5 مارس 2012 | ساعت 13:45 | کد خبر: 8479 | sv121 | چاپ این مطلب

کار فتح‌الله‌زاده به دور دوم کشیده شد
 

سرنوشت فتح‌الله‌زاده برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دور دوم کشیده شد.


  رای گیری برای انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون انجام شد و طی آن از بین شیرازی، شهاب الدین، عسگری، وادی خیل، قمر، ابرقویی نژاد، شاه حسینی، اصفهانیان، شهنازی، بهاروند و فتح الله زاده؛ فریدون اصفهانیان ۴۰ رای، ابرقویی نژاد ۱۸ رای، بهاروند ۳۶ رای، شاه حسینی ۹ رای، شهنازی ۱۶ رای، شیرازی ۱۲ رای، عزیزی خادم ۲۹ رای، عسگری ۹ رای، فتح الله زاده ۲۴ رای، قمر ۱۱ رای و وادی خیل ۸ رای آوردند.

در نهایت اصفهانیان به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد و انتخاب دو نفر از بین بهاروند، عزیزی خادم، ابرقویی نژاد و فتح الله زاده به مرحله دوم کشیده شد.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ