یک کرسی، یک پورفاطمی و چهار دوره مقبولیت
تاريخ ارسال خبر : 9 مارس 2012 | ساعت 10:39 | کد خبر: 8649 | sv95 | چاپ این مطلب

پورفاطمی نماینده ای است در قاموس نظام جمهوری اسلامی، نماینده ای که طی این سه دوره هم پاک مانده و هم پیگیر گرفتاریهای مردم بوده، از همین روست که صلاحیت وی بدون اما و اگر به تأیید شیخ جنتی آن پیرمرد آسمانی انقلاب می رسد. انگار کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان بنام سید محمدمهدی پورفاطمی سند خورده است. دوره به دوره نیز ضریب این مالکیت بالا می رود. کار از هتریک و این حرف ها گذشته و انگار ششدانگش تمام شده است.
به نظر می رسد مهر این سید فاطمی چنان در قلب مردم خطه ی دشتی و تنگستان جاخوش کرده که حالاحالاها نمی توان به واگذاری این کرسی دلخوش کرد. چنانکه رییس ائتلاف اصولگرایان استان پیش بینی می‌کرد فقط سه کرسی استان را به دست خواهند آورد و چنین نیز شد. چرا که آنها نیک می دانستند با همه هیمنه و کبکبه شان قادر به حذف او نیستند و پیشاپیش پذیرفته بودند او همچنان یکه تاز حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان باشد. اما براستی پورفاطمی چه کرده است با این مردم که چنین هوادار دوآتشه دارد؟
هوادارانی که از شهرها و روستاهایی خارج از این حوزه انتخابیه خود را به خورموج و اهرم می رسانند تا آرای خود را بنام این سید همیشه متبسم به صندوق بیندازند. به نظر می رسد رازی در این میان نهفته است که دیگر کاندیداهای رقیب وی از درک آن حقیقت عاجزند و چنین خود را به آب و آتش می زنند تا شاید با اقبال عمومی مواجه شوند.
کاندیداهای رقیبی که دوره به دوره کوچک تر و ضعیف تر می شوند. کافی است رقیب اصلی پورفاطمی در انتخابات مجلس ششم را با رقیب وی در انتخابات اخیر مقایسه کنیم تا دریابیم تفاوت از کجا تا کجاست.
سیدمحمدمهدی پورفاطمی از ویژگی هایی برخوردار است که او را چنین محبوب ساخته است. مسئولیت نمایندگی مثل حرکت آکروبات بازی روی طناب است و چه سخت است پیمودن این مسیر دشوار. پورفاطمی واقعاً می فهمد مردم از او چه می خواهند. او به وظایف ذاتی نماینده چندان بیگانه نیست و چندان هم دلبسته آن نیست. او به نیازهای ملموس مردم حوزه انتخابیه اش و حتی بیرون از آن بیشتر علاقه مند است و از این روست که مردم برای پیگیری گرفتاری های خود راهی اتاق او در پارلمان می شوند.
در گیرودار بروکراسی پیچیده و سردرگم حاکم بر ساختار اجرایی کشور وی می تواند به راحتی پیش برود و خواسته های خرد و شخصی مردم وامانده در پیچ و خم های این بروکراسی را به سرمنزل مقصود برساند. از همین روست که گفته می شود او همیشه پاسخگوست و برای رسیدن به خواسته مردم است که با حفظ مشی اصلاح طلبی خود مواضعی میانه رو دارد تا بتواند پلی باشد میان مردم و مسئولین.
پورفاطمی نماینده ای است در قاموس نظام جمهوری اسلامی. نماینده ای که طی این سه دوره هم پاک مانده است و هم پیگیر گرفتاری های مردم بوده است. از همین روست که صلاحیت وی بدون اما و اگر به تأیید شیخ جنتی آن پیرمرد آسمانی انقلاب می رسد.
پورفاطمی هیچ گاه مدعی مستقل بودن نشده و نیست و نخواسته است با مردمش ریاکارانه سخن بگوید و از همین روست که با وجود مسئولیت خطیرش چنین شیفته هایی دارد. اینک سیدی از دیار دشتی علم نمایندگی جمعیت یک میلیون نفری مردم توسعه طلب استان بوشهر را بر دوش کشیده تا سخنگویی راستین برای آنها باشد. سید جان، این اعتماد سندی است بر درست بودن راهی که تاکنون پیموده ای. شیرینی این رأی گوارایت باد.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ