تبلور ارزشهای صنعت پتروشیمی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی
تاريخ ارسال خبر : 13 می 2022 | ساعت 20:45 | کد خبر: 37104 | sv525 | چاپ این مطلب

یادداشت :

تبلور ارزشهای صنعت پتروشیمی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

✔️✍️ : محمد جواد قباد بیگی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی فرصت طلایی بروز و نمایش قابلیت ها و توان تخصصی و نماد کارآمدی صنعت همیشه پویای کشور در عرصه ی اقتصاد و فناوری انرژی است و در این رویداد بزرگ بطور خاص صنعت پویا و مولد پتروشیمی بعنوان پیشران توسعه و تعالی اقتصادی نگاههای اهالی صنعت را بیش از هر مقطع و زمان دیگری در عرصه های مختلف به خود معطوف کرده است بنحوی که در عرصه ی شتابنده امروز که ره آورد آن رقابت در رشد تولید و ایجاد تحولات همه جانبه اقتصادی است زمان بنام اهمیت صنایع ثروت آفرین بویژه صنعت ارز آور و سود ده پتروشیمی رقم خورده است آنچنان که جلوه های مجسم و متبلور آن هم اکنون در نمایشگاه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی هنر مندانه در قاب نگاه و نظر متخصصان این صنعت نقش بسته است .
با اذعان به این واقعیت در می یابیم که صنعت پتروشیمی کشور امروز فراتر از یک نام و یک برند مسیر تحولی خود را با بهره گیری تاثیر گذار از شاخصه های مهم تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش بنیانی عمل کردن مدبرانه و هوشمندانه شناخته است تا بدانجا که در پرتو وجود این جهش بزرگ که به مراتب رد پای مدیریت دانش در آن نمایان می باشد به تعالی و پیشرفت تولید و اثربخشی این فرآیند در پویایی اقتصاد جامعه دست یافته است .
نگاه راهبردی به فناوری های نوین دانش محور و حرکت و تلاش نظام یافته در جهت شکوفایی تولید ، صنعت پتروشیمی را پیشگام و پیشران سایر صنایع قرار داده و دریچه های نو آوری و خلاقیت در قلمرو فعالیت های تولیدی را با نگاه و نگرش توسعه ای دانش بنیان فرا روی این صنعت ارز آور و اشتغال آفرین با لاتر از حدود انتظارات گشوده است .
با نگاهی هرچند گذرا به این صنعت مولد و نقش مهم آن در بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و نیز کنکاش در قلمرو فعالیت تحولی آن در می یابیم که تولید محصولات با کیفیت و دانش بنیان ، پیشرفت اقتصاد کشور را در پی دارد و صنعت پر طرفدار پتروشیمی با عملکرد اثر بخش خود در خلق تولید ثروت و ارزش افزوده در عرصه ی رقابتی امروز با اتکا به دانش بومی صاحب و مبدع سبک جدیدی در صنعت گردیده و با مشخصه منحصر به فردش در فرآیند های گوناگون تولیدی پا به پای تحولات جهانی ظاهر و امروز بعنوان صنعت پایدار و ارز آور و سود آور کشور بر بام اقتصاد این مرز و بوم می‌درخشد.
تامل در رویکرد کنونی حاکم بر صنعت پتروشیمی این باور را در اذهان اهالی صنعت بویژه در عصر رقابتی امروز بوجود آورده است که قابلیت ها و ظرفیت های دانشی موجود آن بیش از هر زمان دیگری این صنعت پویا را توسعه بخشیده و متناسب با اقتصاد در حال رشد کشور و با اتکا به توانمندی هایی همچون درون زایی اقتصاد و مولد شدن و دانش بنیان بودن ، و رقابت پذیر بودن با وجود فناوری های نوین و منابع انسانی متخصص کارآمد واجد تفکر توسعه ای ، بنیادی مستحکم برای پایداری آن در مقایسه با تحولات جهانی بوجود آورده است که سیر تحولی پیشرفت این صنعت و جلوه های راستین آن در تولید دانش بنیان ایرانی و صادرات جهانی به خوبی در منظر نگاه تخصصی صنعت اندیشان داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی قرار گرفته ، باشد که این رخداد بزرگ صنعتی روایتگر گوشه ای از توانمندی صنعت کشور و همت بلند مدیران ، کارکنان ، مهندسان ، ومتخصصان شایسته ایرانی باشد .


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ